Missatges recents

Pàgines: [1] 2 3 ... 10
1
Missatges del fòrum / Re:Eleccions 2015
« Darrer missatge per Raquel Escobar Solsona el 22 de Abril de 2015, 22:39:33 »
Ja han eixit les llistes

Candidatura núm.: 1. PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. MARÍA MERCEDES CORTÉS LÁZARO
2. CARMEN PAULA CASTRO NAVARRO (Independiente)
3. SARAY DOMINGO SAFONT
4. PATRICIA SOLSONA BARREDA

Candidatura núm.: 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. SALVADOR PIRIS PEÑA
2. EVA LIDON BARREDA MARTIN
3. ESTER MARTI PEREZ
2
Missatges del fòrum / Eleccions 2015
« Darrer missatge per Raquel Escobar Solsona el 10 de Abril de 2015, 12:24:08 »
No se sap res dels candidats per a les eleccions de maig?
El PP porta els mateixos candidats que a les pasades?
El PSOE presenta llista amb candidats locals o tornen a ser forasters?
3
Els "socarrats"

Són rajoles decorades, típiques de l'edat mitjana a la zona de València, que es posaven als alers de les vivendes.

Font: Tesi de Luís Miguel Faria Soares Pinho da Silva a la Universitat Nova de Lisboa (2007).
4
Història de Benafigos / Re:Benafiguins pel món
« Darrer missatge per Pere Escobar Solsona el 25 de Abril de 2014, 12:38:36 »
Inés Fandos Centelles (Sor Inés de Sant Joan) (1601)

Font: Tesi Doctoral de José Luis Santonja Cardona (Universitat d'Alacant) (disponible a la Universitat d'Alacant)

Citar
La tercera religiosa que profesó durante el gobierno de Sor Dorotea, Sor Inés de Sant Joan, era natural de Benafigos, hija de Miguel Fondos y Úrsula Centelles. Estuvo sirviendo en Alcoi en casa del caballero Marc Antoni Sistemes, señor del lugar de Benassau, en donde tomó la decisión de ingresar en el recién fundado monasterio. Favoreció su patrono esta vocación y facilitó así su entrada en el convento, donde la aceptaron como religiosa de servicio en 1601, hasta que en 1603 pronunció sus votos definitivos. Según Jordán fue muy dada a la penitencia, la oración y al ayuno y tenía raras virtudes como la de predecir cosas futuras y sanar a los enfermos. Todo ello motivó que no sólo en Alcoi sino en otras muchas poblaciones se le guardase veneración hasta el punto que a su muerte, acaecida en 1633, se produjeron algunos excesos, como relata el propio Jordán:

"Fue tal el ruido de sus virtudes en su muerte que acudió gran concurso de gente de diferentes partes a su entierro y todos con ansia de coger alguna prenda por reliquia de tan superior muger y como en aquel Convento sacan a los Religiosas difuntas para enterrarlas en la Iglesia, llegó a tanto la devoción que no contentos con averia quitado muchas pedazos del Abito y velo, sin poderlo remediar los Clérigos y Religiosos que asistían allí, le quitaron un dedo de una mano de que se hizo no pequeño sentimiento de tan temerario arrojo y la Justicia se empeñó en hazerle restituir antes de aver enterrado el cadáver."

(AMA, PN Miquel Valls, 6-IV-1632, s.f.; dicha comunidad, presidida por Sor Josepa, otorga poder a mosén Vicent Llopis, presbítero, para comparecer ante el justicia de la villa de Benafigos para que dicha comunidad sea declarada heredera de la herencia ab intestato de Antoni Fandos, por ser de su parentela una de las monjas (Sor Inés Fandos de Sant Joan).)
5
Missatges del fòrum / Re:El preu real de la trufa
« Darrer missatge per Pere Escobar Solsona el 02 de Desembre de 2013, 16:38:19 »
El mercat de la trufa torna a iniciar-se a França a 950 € este any.
6
Missatges del fòrum / Benafigos s'apunta a les multes milionàries per a finançar-se
« Darrer missatge per Pere Escobar Solsona el 15 de Novembre de 2013, 13:02:29 »
900 € per tirar la basura al contenidor fora de l'horari, per no apretar bé les borses de basura, per enganyar-te de contenidor o per furgar dins d'un contenidor si se t'ha caigut dins el mòbil o les claus al tirar la basura.

1.750.000 € per abocar accidentalment una bombona de pesticida a algun lloc on puga passar gent (perill greu per a la salut) o que puga danyar greument el medi ambient.

A més, i com ve sent habitual, es diu que "el Anexo I de la presente Ordenanza contiene una lista ilustrativa de los residuos que deberán depositarse en algunas de las categorías de contenedores. Dicha lista está disponible, asimismo, en la página web del Ayuntamiento www.benafigos.es", però ni trobareu eixa llista al text publicat al BOP ni la trobareu a la Web de l'Ajuntament.
7
El dissabte va eixir publicada al BOP la nova ordenança municipal de Contribucions Especials que entrarà en vigor no se sap quan i que deroga una anterior ordenança que no existeix (després explicaré estes dos cosetes); este impost municipal serà exigible quan l'Ajuntament fage alguna de les següents obres (article 4):

Cita de: Ajuntament de Benafigos
a) Apertura de calles y plazas y la primera pavimentación de las calzadas y aceras.
b) Instalación, renovación y sustitución de redes de distribución de agua y de alcantarillado y desagües de aguas residuales.
c) Establecimiento y sustitución del alumbrado público e instalación de redes de distribución de energía eléctrica.
d) Ensanchamiento y nuevas alineaciones de las calles y plazas ya abiertas y pavimentadas, así como la modificación de rasantes.
e) Sustitución de calzadas, aceras, absorbederos y bocas de riego de las vías públicas urbanas.
f) Establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios.
g) Construcción de embalses, canales y otras obras para la irrigación de fincas.
h) Obras de captación, embalse, depósito, conducción y depuración de aguas para el abastecimiento.
i) Estaciones depuradoras de aguas residuales y colectores generales.
j) Plantación de arbolado en calles y plazas, así como construcción y mejora de parques y jardines que sean de interés de un determi-
nado sector.
k) Desmonte, terraplenado y construcción de muros de contención.
l) Obras de desecación y saneamiento de defensa de terrenos contra avenidas e inundaciones, así como la regulación y desviación
de cursos de agua.
m) Construcción de galerías subterráneas para el alojamiento de redes y tuberías de distribución de agua, gas, electricidad y otros
fluidos y para los servicios de comunicación e información.
n) Realización, establecimiento o ampliación de cualesquiera otras obras o servicios municipales.

Amb este impost, els veïns pagarem el 90% dels costs de cada una de les obres que fage l'Ajuntament i que entren dins dels 14 punts anteriors; és a dir, totes les obres que fage l'Ajuntament. I no només això, sinó que es podrà exigir que paguem eixes obres per adelantat. I ara jo me faig algunes preguntes:

1. Amb la recaptació de la darrera pujada de la contribució (l'IBI), que és de fins un 400% més, ¿què anem a pagar? Si amb l'IBI es recaptaven 12.000 € al 2001, ara es recapten 42.000 € i en 9 anys s'haurien de recaptar més de 100.000 €, ¿on dimonis van a parar eixos diners, si damunt encara tenim que pagar el 90% de les obres que fage l'Ajuntament amb un altre impost?

2. És de suposar que si les obres les hem de pagar "a escote", se'ns consultarà abans d'aprovar l'obra si els veïns que l'hem de pagar la volem fer o no. Els articles 17, 18 i 19 de l'Ordenança preveu la creació d'Associacions Administratives de Contribuents (que podran proposar alternatives), però només quan l'Ajuntament ja hage decidit que l'obra s'ha de fer (i, per tant, que s'ha de pagar). És una manera de tapar la boca als veïns donant-los a entendre que sí que poden participar en les decisions de l'Ajuntament... quan l'Ajuntament ja ho ha decidit (article 19) quasi tot (les condicions, els terminis...). ¿És esta la manera que tenen alguns d'entendre en què consisteixen la participació ciutadana i la transparència administrativa?

Podríem fer-nos algunes preguntes més, però amb eixes dos és més que suficient per a obrir un debat sobre la conveniència o no d'esta Ordenança, amb la qual no estic en contra (les coses s'han de pagar, i per a això estan els imposts), però tinc seriosos dubtes de què sigue necessària (este debat podria tindre una altra deriva si tots sapiguerem com, quan i per què es gasten els diners dels imposts que ja paguem religiosament tots els veïns del poble).

I ara explico lo de l'entrada en vigor i la derogació de l'Ordenança anterior.

Segons la nova norma, esta entrarà en vigor segons el que diu l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de Bases del Règim Local, un article que parla dels recursos que poden interposar l'Estat o les Comunitats Autònomes contra un acte d'un Ajuntament, no de l'entrada en vigor de les ordenances. Així doncs, el nou impost entrarà en vigor en un període indefinit que va des dels 15 dies posteriors a la publicació al BOP (que és el termini que hi ha per a interposar un recurs per part de les altres administracions) fins a un mes després d'eixos 15 dies, que és el termini que té l'Ajuntament per a anul·lar l'ordenança si hi ha un recurs, del qual, per suposat, si existeix, els veïns no tindrem cap notícia.

Sobre la derogació, es diu a la nova norma que queda derogada una Ordenança anterior aprovada el 9 de novembre de 2001 i publicada al BOP nº 249 del 31 de desembre d'eixe mateix any; han tingut més de sis mesos (l'Ordenança la van aprovar el passat 23 de març) per a adonar-se'n de què el dia 31 de desembre de 2001 no va haver Butlletí Oficial de la Província i que, per tant, allà no hi ha cap norma que derogar. Com a molt, i per proximitat, la única norma que podria quedar derogada serien els pressuposts del poble d'aquell any, que es van publicar al BOP de dos dies abans (el 29 de desembre).
8
Missatges del fòrum / Re:Nous imposts a Benafigos (i altres coses)
« Darrer missatge per benafiguina el 22 de Juliol de 2013, 17:30:20 »
Seguimos igual en benafigos, no sabemos lo que nos costará las nuevas contribuciones, eventos municipales solo para fotografias, la pista de la ortisella da asco, para cuando?, el pamer desaparecido en combate, como decia Pere las actas de los plenos no se sabe cuando se publicaran, la web del ayuntamiento, aunque da señales de vida, no se ha corregido la sustitucion del anterior concejal Sr. Collado y cuantas cosas mas prometidas y sin hacer.
9
Història de Benafigos / Re:buscamos datos del maestro de Benafigos que se jubiló en 1892
« Darrer missatge per Lupe Guerrero el 05 de Juliol de 2013, 15:27:38 »
Perdona vivía al Mas de Benages, per tant serà el de Vistabella.
Gràcies
Jose M i Lupe
10
Història de Benafigos / Re:buscamos datos del maestro de Benafigos que se jubiló en 1892
« Darrer missatge per Lupe Guerrero el 05 de Juliol de 2013, 15:25:02 »
Moltes gràcies pel vostre ajut. Avui he rebut per correu postal una còpia de l'expedient de Francisco Arrando Pradells que era mestre en el vostre poble Benafigos y que es va jubilar l'any 1892. Segons consta en els seus documents era propietari de l'escola pública de Benafigos. Si us plau, teniu alguna foto antiga d'aquesta escola? Existeix encara l'edifici?
Moltes gràcies.
Lupe
Pàgines: [1] 2 3 ... 10